เกมส์แพ้แจกคืนโบนัส 1%

เกมส์แพ้แจกคืนโบนัส 1%

เกมส์แพ้แจกคืนโบนัส 1%

เดิมพันบิลเกมส์ เมื่อผลตัดสินเสียเต็ม ระบบจ่ายคืนเป็นเงินโบนัสให้ 1% ของยอดเดิมพันที่เสียรับได้สูงสุด 100 ครั้ง

ข้อกำหนดและเงื่อนไข 

1. โปรโมชั่นเริ่มวันที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลา 00:00 น. ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 23:59 น.

2. ไม่มีกำหนดโบนัสสูงสุด

3. ไม่มีขั้นต่ำ เดิมพันบิลเกมส์เท่านั้น และบิลนั้นต้องแพ้เต็ม

4. รับได้ทั้งหมด 100 ครั้ง ครั้งละ 1 %

5. บิลเดิมพันต้องถูกตัดสินแล้วเสร็จในช่วงระยะเวลาของโปรโมชั่น

6. เงินโบนัสจะถูกเพิ่มเข้าไปในเงินเครดิตของสมาชิกโดยอัตโนมัติหลังจากการเดิมพันถูกตัดสินเรียบร้อยแล้ว

7. สมาชิกสามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้โดยคลิกปุ่ม “เข้าร่วม” ที่หน้ารายละเอียดของโปรโมชั่น

8. โปรโมชั่นนี้มีการจำกัดจำนวนโบนัส

9. โปรโมชั่นนี้จะสิ้นสุดเมื่อระยะเวลาโปรโมชั่นครบกำหนดหรือยอดโบนัสทั้งหมดเต็มแล้ว

10. เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

การปลดเงินเครดิต

11. เงินโบนัสจะถูกเพิ่มไว้ในเงินเครดิตของคุณและไม่สามารถถอนออกได้จนกว่าคุณจะทำการปลดเงินเครดิตตามเงื่อนไขที่กำหนด

12. การปลดเงินเครดิตของคุณ คุณต้องวางเดิมพันด้วยเงินเครดิตแล้วผลตอบแทนที่คุณได้รับจากการเดิมพันจะถูกเปลี่ยนเป็นเงินที่สามารถถอนได้

13. การเดิมพันที่ถูกยกเลิกหรือมีผลตัดสินเป็นโมฆะจะไม่นับรวมในการปลดเครดิต

14. เงินเครดิตจะถูกเพิ่มเข้าไปในยอดเงินที่สามารถถอนได้ของคุณภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากผลการเดิมพันถูกตัดสินตรงตามเงื่อนไข

ข้อกำหนดทั่วไป

15. MO.bet ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเงินโบนัสใดๆที่ได้รับจากความผิดพลาด

16. MO.bet ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขโปรโมชั่นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดในการพิมพ์หรือเพื่อปรับปรุงความชัดเจนของเนื้อหา และอาจยกเลิกโปรโมชั่นได้ตลอดเวลาด้วยเหตุผลทางกฎหมายหรือข้อบังคับโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

17. MO.bet เป็นผู้ตัดสินเกี่ยวกับโปรโมชั่นแต่เพียงผู้เดียวและการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด

18. เงินเครดิตของคุณจะถูกริบและลบออกจากบัญชีผู้ใช้งานของคุณ หากคุณไม่มีการใช้งานติดต่อกันเป็นเวลานาน 365 วัน

19. การเข้าร่วมโปรโมชั่นถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่นเหล่านี้

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข 

1. โปรโมชั่นเริ่มวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 00:00 น. ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 23:59 น.

2. ใช้ร่วมกับโปรอื่นไม่ได้

3. ไม่มีขั้นต่ำ เดิมพันบิลกีฬาเท่านั้น และบิลนั้นต้องชนะ

4. โบนัสสูงสุด 1,500 เท่านั้น ( 100% )

5. บิลเดิมพันต้องถูกตัดสินแล้วเสร็จในช่วงระยะเวลาของโปรโมชั่น

6. เงินโบนัสจะถูกเพิ่มเข้าไปในเงินเครดิตของสมาชิกโดยอัตโนมัติหลังจากการเดิมพันถูกตัดสินเรียบร้อยแล้ว

7. สมาชิกสามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้โดยคลิกปุ่ม “เข้าร่วม” ที่หน้ารายละเอียดของโปรโมชั่น

8. โปรโมชั่นนี้มีการจำกัดจำนวนโบนัส

9. โปรโมชั่นนี้จะสิ้นสุดเมื่อระยะเวลาโปรโมชั่นครบกำหนดหรือยอดโบนัสทั้งหมดเต็มแล้ว

10. เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป